කථානායකවරයා මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ සංචාරයක

ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිදු වී දින 21කට පසුව මතු වූ ජාතිවාදී කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා පිටුපස සැළසුම් සහගත කුමන්ත්‍රණයක් ඇති බවට සැක මතුවනවා. එම ක්‍රියාවන් නිසා සිදු වන්නේ ත්‍රස්ථවාදය මර්ධනය කිරීමේ නිරතව සිටින ආරක්ෂක අංශයන් හි අවධානය වෙනතකට යොමු වීමයි.

අද (16) දින මිනුවන්ගොඩ නගරයේ තත්වය නිරීක්ෂණය කරමින් කථානායකවරයා මෙසේ පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.