වෙසක් උත්සවය සඳහා උපරිම ආරක්ෂාවක්

මෙවර වෙසක් උත්සවය සඳහා උපරිම ආරක්ෂාව ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණස්සේකර මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අඳහස් දැක්වූ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා මෙසේ ද පැවසී ය.

වෙසක් උත්සවය පවතින දින කීපය තුළ කොළඹ ඇතුළු නගරවලට පැමිණෙන ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහාත් රථ වාහන හැසිරවීමේ රාජකාරී සඳහාත් පොලිස් නිලධාරීන් යොදවා තියෙනවා.
ප්‍රජා පොලිස් කමිටු සම්බන්ධ කරගෙන සෑම ප්‍රජා පොලිස් කමිටුවක්ම ආවරණය වන ලෙසට වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් ආගමික උත්සව හා ආගමික කටයුතු සංවිධානය කරන ලෙසට පොලිස් මූලස්ථානය වෙතින් සෑම පොලිස් ස්ථානයකටම උපදෙස් ලබා දී තියෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.