කිරි ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ යතුරුපැදියක් ගිනිගනී(Video)

තිස්ස-මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයේ අම්බලන්තොට ලුණම ගොවිජනසේවා කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී අද(23) උදෑසන ගිනිගෙන තිබේ.

කිරි ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ යතුරුපැදියක් පවතින වර්ෂාවත් සමඟ මාර්ගයේ ලිස්සාගොස් මෙම ගිණිගැනීම සිදුව තිබුණි. අනතුරින් යතුරුපැදිය සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශයට පත්ව ඇත. අනතුරින් ජිවිත හානි කිසිවක් සිදුවී නොමැත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.