හොංකොං හි උදර්පණ නීතිය ඉවත් කර ගනී

මාස ගණනාවක් පුරා පැවති ප්‍රචණ්ඩකාරී විරෝධතා මාලාවකින් අනතුරුව හොංකොං රාජ්‍යයේ දැඩි අර්බුදයකට තුඩු දුන් ආන්දෝලනාත්මක උදර්පණ නීතිය මුළුමණින්ම ඉවත් කර ගන්නා බව එරට නායිකා කැරී ලෑම් පවසයි.

එම උදර්පණ නීතිය මගින්, අපරාධ වලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් නීතිමය කටයුතු සඳහා චීනය වෙත යැවීමට යෝජනා කර තිබුණි.

ඊට එල්ල වූ දැඩි ජනතා විරෝධය හේතුවෙන් නීති කෙටුම්පත අත්හිටුවීමට නායිකා කැරී ලෑම් පියවර ගනු ලැබීය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.