පාන් මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළට

පාන් ගෙඩියක මිල අද(06) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව රුපියල් 02 කින් පාන්ගෙඩියක මිල ඉහළ නංවන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන්.කේ ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේය.

තිරිඟු පිටි මිල අද(06) සිට 5.50කින් ඉහල දැමීමට  තිරිඟු පිටි සමාගම් තීරණය කිරිම හේතුවෙන් මෙලෙස පාන් මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවු බව එන්.කේ ජයවර්ධන මහතා කියා සිටියේය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.