පොලිස් නිලධාරියෙක් බස් රථයේ ගැටුණු හැටි (Video)

මිනුවන්ගොඩ මංසන්ධියේදී ඊයේ(උදෑසන) රථ වාහන පොලිස් නිලධාරියෙක් අපරීක්ෂාකාරි පෞද්ගලික බස් රථයක ගැටී තිබේ.

අනතුර සම්බන්ධයෙන් බස් රථයේ රියදුරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

උපුටා ගැනීම (News 1st)

Leave A Reply

Your email address will not be published.