“එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” ප්‍රදර්ශනය (Photos)

යාපනය, කොටුවේදී මෙවර පැවැත්වෙන “එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” ප්‍රදර්ශනය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඊයේ (07) නිරීක්ෂණය කළේය.

මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කර තිබූ මෙම “එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” ප්‍රදර්ශනය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව එම භූමියේ පැවැති උත්සවයකට ද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහභාගී විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.