වවුනියාව රෝහල් භූමිය පොලිස් නිල සුනඛයින් යොදවා පරීක්ෂා කෙරේ

වවුනියාව රෝහල් භූමිය තුළ බෝම්බ ඇති බවට ලැබුණු තොරතුරක් මත අද (11) දහවල් මුලු රෝහල් භූමිය හා රෝහලේ ගොඩනැගිලි සියල්ල පොලිස් නිල සුනඛයින් යොදවා පරීක්ෂා කරනු ලැබීය.

වව්නියාව රෝහලේ වාට්ටු සංකීර්ණ, රෝහල් භූමියේ ගොඩනැගිලි ආදි සියළු ස්ථාන මෙන්ම රෝගීන්ගේ ගමන් මලු පවා පරීක්ෂා කිරීම එහිදි සිදු කර ඇත.

පැය තුනකට වඩා වැඩි කාලයක් පරීක්ෂා කරනු ලැබූවද වවුනියාව රෝහලෙන් සැකකටයුතු කිසිවක් හමු නොවීය.

මේ වසරේ ගත වූ කාලය ඇතුළත වවුනියාව මහ රෝහල තුළ බෝම්බ ඇති බවට තොරතුරු ලද තුන් වන අවස්ථාව මෙය වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.