ටෝගෝලෙසී ජනාධිපතිතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

ටෝගෝලෙසී (Togolese) ජනාධිපති පවුරේ එසෝම්නා එනාසිංබේ (Faure Essozimna Enassingbe) මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ  තුන් දින නිල සංචාරයක් සදහා අද (11) සවස කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණියේය.
එතුමා සමග දූත පිරිස ලෙස එරට උසස් රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරීන් 35 දෙනෙකු ද පැමිණ සිටියහ.
මෙම පිරිස අද (11) සවස 5.30ට පමණ එරටට අයත් විශේෂ ගුවන් යානයකින් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණියහ.
එතුමා පිළිගැනීම සදහා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ සිටියේය.
මෙම ජනාධිපතිතුමා ගුවන් යානයෙන් බැසීමෙන් අනතුරුව රතු පලස මතින් කැදවා ගෙන පැමිණි අතර,
ගුවන් තොටුපළ ස්වර්ණ පුස්තකයෙහි විශේෂ සටහනක් තැබීමට ද එතුමාට අවස්ථාවක් ලබා දී තිබුණි. ඉන් පසුව මෙම ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු පිරිස ගුවන් තොටුපළ අති විශේෂ අමුත්තන්ගේ මැදිරිය වෙත කැදවා ගෙන එනු ලැබීය.
පසුව විශේෂ රිය පෙරහැරකින් මොවුන් කොළඹ බලා කැදවා ගෙන ගියහ.
මෙම පිරිස මෙම ශ්‍රී ලංකා සංචාරය නිමා කර 13 වැනිදා ආපසු පිටත්ව යෑමට නියමිතය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.