ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකයන් 13ක් ඇප මුදල් තැන්පත් කරයි

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඊයේ (30) දිනයේදී අපේක්ෂකයින් සිව්දෙනෙක් ඇප තැන්පත් කරනු ලැබූ බව මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මේ දක්වා ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඇප තැන්පත් කරනු ලැබූ මුළු අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව 13 ක් වන බවයි මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

මේ දක්වා පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 09ක් සහ ස්වාධින අපේක්ෂකයින් 04 දෙනෙකු ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.