“ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතර සංවර්ධන සහයෝගීතාව ඉහළ මට්ටමක” – ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට සම්පූර්ණයෙන්ම වායු සමීකරණය කළ දුම්රිය දෙකක් සැපයීම සඳහා නව ගිවිසුමක් අත්සන් කළ බවත්, දෙරට අතර සංවර්ධන සහයෝගීතාව ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වී අති බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මහතා පවසා සිටියේය.

පසුගිය සැප්තැම්බර් 30දා කොළඹදී පැවති ශ්‍රී ලංකා – ඉන්දියා සමාජයේ (SLIS) වාර්ෂික මහා සභාවට එක්වෙමින් මහ කොමසාරිස්වරයා මෙම අදහස් පළ කළේය. වර්ෂ 1949 දී පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා – ඉන්දියා සමාජය ශ්‍රී  ලංකාවේ පැරණිතම සහ විශාලතම මිත්‍රත්ව සමාජය බව කියැවේ.

දෙරට අතර පවතින සම්බන්ධතා මෑත කාලයේදී විශාල වශයෙන් සුබවාදී ලෙස වර්ධනය වී ඇති බව මෙහිදී තවදුරටත් පවසා සිටි තරංජිත් සිං සින්ධු මහතා ශ්‍රී ලංකාව නිව්යෝක් නගරයේදී, ආරම්භක සාමාජිකයකු වශයෙන් ආපදා පුනරුත්ථාපන යටිතල පහසුකම් සඳහා වන එකතුවට (CDRI) එක්වූ බවත්, CDRI යනු ආපදා පුනරුත්ථාපනය ඉහළ නැංවීම සඳහා සමාන අදහස් වලින් සමන්විත රටවල්වල එකතුවෙන් ඉන්දියාව විසින් ස්ථාපනය කරන ලද සංවිධානයක් බවත් සඳහන් කළේය.

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව ඉන්දීය සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම දැන් වර්ධනය වෙමින් පවතින බවද පෙන්වා දුන් මහ කොමසාරිස්වරයා, ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ප්‍රමුඛතා මත පදනම්ව එහි සංවර්ධනයට සහයෝගය ලබා දීමට ඉන්දියාව සූදානම් බව අවධාරණය කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.