අනතුරක් වීමට පෙර පිළියමක් කර දෙන ලෙස ඉල්ලයි

ඒ-9 මාර්ගයේ පිහිටි වවුනියාව නොච්චිමුට්ටේ පාලම දැඩි ලෙස අබලන් වී ඇති නිසා විශාල අනතුරක් වීමට පෙර එය අළුත්වැඩියා කොට දෙන මෙන් එම මාර්ගයේ ගමන් කරන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත  වූ ජනතාව ඉල්ලා සිටියි.

මෙම පාලම මීට වසර විසි හතකට ඉහතදී යුද හමුදාවේ ඉංජිනේරූ බලකාය විසින් සකසන ලද්දේ කලින් පිහිටි පාලම කොටි ත්‍රස්තවාදීන් විසින් පුපුරවා විනාශ කිරීමෙන් පසුවය.

ඉන් පසුව අවස්ථා තුනකදීම යාපනය – මහනුවර ඒ -9 මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද නමුත් මෙම නොච්චිමුට්ටේ පාලම අලුතින් ඉදිකිරීමක් සිදු නොවුණි.

මේ වන විට එම පාලම දිරාගොස්  පතුලේ තැනින් තැන වලවල් සෑදී ඇති අතර පාලමේ  ඇදි හා ඇණ මළකඩ කා දිරාපත් වී තිබේ.

දිනකට මෙම මාර්ගයේ බර වාහන පමණක් පන්දහසකට වඩා ගමන් කරන නිසා දිරාපත් වූ පාලම මතින් එම වාහන ගමන් කරන විට විශාල අනතුරක් සිදුවිය හැකි බැවින් ඊට පෙර මේ පාලම අළුත්වැඩියා කොට දෙන මෙන් ජනතාව ඉල්ලා සිටියි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.