වසර 101ක් ඉපැරණි නෞකාවක සුන්බුන් නයගරා දිය ඇල්ලෙන් මතුවෙයි (Photos)

වසර 101ක් පමණ ඉපැරණි නයගරා දිය ඇල්ල මුදුනේ ගල්පර අතර සිරවී තිබූ දිරාගිය විශාල නෞකාවක සුන්බුන් දිය ඇල්ල ආසන්නයට ගසා ගෙන විත් තිබෙනවා.

පවතින කුණාටු සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ එම නෞකාව මෙලෙස උඩට මතුවී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ.

අදාළ නෞකාව නයගරා දිය ඇල්ල මුදුනේ ගල්පර අතර සිරවී තිබී ඇත්තේ 1918 වසරේ සිටයි.

දිරාගිය නෞකාව ඇල්ලෙන් පහළට ඇද වැටේද යන්න නයගරා දිය ඇල්ලේ භාරකාර නිලධාරීන් විසින් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.