බංග්ලාදේශ – ඉන්දීයා දෙවන 20යි 20 තරගය අද

සංචාරක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය කණ්ඩායම අතර දෙවන 20යි 20 තරඟය අද (07) ඉන්දීයාවේ රාඡ්කෝට් හිදී පැවැත්වෙයි.

දෙරට අතර පැවැති පළමු 20යි 20 තරඟය බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම කඩුලු 07කින් ජය ගැනිමට  සමත් වුණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.