වසරේ මුල් මාස 10 තුළ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි විදේශ සංචාරකයින් ගණන 14,95095 ක්

2019 වසරේ මුල් මාස 10 තුළ ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ සංචාරකයින් 1495095 ක් පැමිණ තිබේ.

මෙය 2018 වසරේ මුල් මාස 10 තුළ පැමිණ ඇති සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව අනුව 20.7% ක අඩු වීමකි. 2018 වසරේ මුල් මාස 10 තුළ පැමිණ ඇති විදේශ සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 1885045 ක් බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ පමණක් විදේශ සංචාරකයින් 118743 ක් පැමිණ තිබේ. එය 2018 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව හා සසඳන විට 22.5% ක අඩු වීමක් බවද අධිකාරිය සඳහන් කරයි. පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු 70.8% කින් පහත වැටී තිබූ විදේශ සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වන විට විශාල ලෙස ඉහළ යමින් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ජෝආන් ජයරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.