මුහුදේ පාවෙමින් තිබු බීඩි කොළ පාර්සල් 52ක් නාවික හමුදා බාරයට

නාවික හමුදාව විසින් ඊයේ(08) කරේයිතිව් මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදුකල මුර සංචාරයකදී බීඩිකොළ කිලෝග්‍රෑම් 3018.80 ක ප්‍රමාණයක් තොගයක් සොයා ගෙන තිබේ.

මෙම බීඩී කොළ තොගය පාර්සල් 52 ක බහා තිබී ඇත.

නීති විරෝධී අන්දමින් මෙරටට රැගෙන ඒම සඳහා මුහුදේ පා කිරීමට කටයුතු කර ඇතැයි සැක ‍කරන අතර අදාල බීඩී කොළ තොගය ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රේගු කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලදී.

ඒ අනුව, මෙම වර්ෂයේදී පමණක් නීති විරෝධී ලෙස බිඩී කොළ මෙරටට රැගෙන ඒමට උත්සහ කරන ලද අවස්ථාවන් 71 කදී බීඩී කොළ කිලෝග්‍රෑම් 48000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නාවික හමුදා බාරයට ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.