අයෝධ්‍යාවේ නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට – රාම කෝවිලක් තැනීමට අවසර

ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශයේ අයෝධ්‍යා හි පිහිටි බාබ්රි මුස්ලිම් දේවස්ථානය පිහිටි ස්ථානයේ රාම දේවාලයක් තැනීමට අද (09) එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අවසර ලබාදී තිබේ.

අයෝධ්‍යා හි පිහිටි බබ්රි දේවස්ථානය හේතුවෙන් හින්දු සහ මුස්ලිම්වරු අතර කලක පටන් ගැටුම්කාරි තත්ත්වයක් හටගෙන තිබුණි.

Image result for ayodya india

අදාල පූජනීය ස්ථානය රාම කුමරුගේ උපන් බිම ලෙස හින්දූන් විසින් සලකන අතර මුස්ලිම්වරු එය පරම්පරා ගණනාවක් වැදුම් පිදුම් කළ ස්ථානයක් ලෙස අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කරයි.

මීට අදාල නඩු තීන්දුව අද දිනයේ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එම ස්ථානය රාම කුමරුගේ උපන් බිම ලෙසට සනාථ කරමිනි.

Image result for ayodya india

ඒ අනුම එම ස්ථානයේ හින්දූන්ගේ පූජනීය ස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට අවසර ලබා දී ඇත.

එසේම අයෝද්‍යා හි පිහිටි බබ්රි දේවස්ථානය නැවත ඉදි කිරීම සඳහා වෙනත් ස්ථානයක අක්කර 5ක් මුස්ලිම් වරුන්ට‍ ලබා දීමටද අධිකරණය තීන්දු කර තිබේ

Leave A Reply

Your email address will not be published.