කථානායකවරයාගෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ට ඉල්ලීමක්

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉල්ලීම පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවල 16 දරන ස්ථාවර නියෝගය ප්‍රකාරව 2019 නොවැම්බර් මස 11 වැනි සඳුදා පෙරවරු 11.30 ට පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ රැස්වීමක් කැඳවා තිබේ.

 

ඊට සහභාගී වන ලෙස කතානායකවරයා සියලුම  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින බව පාර්ලිමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.