මාලදිවයින් හිටපු ජනපතිට වසර 5ක සිර දඬුවමක්

මාලදිවයින් හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යාමීන්ට එරෙහිව එරට අධිකරණයක් මගින් වසර 5 ක සිරදඬුවමක් නියම කර තිබේ.

ඒ ඔහුට එරෙහි මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනාවකට වරදකරු වීම හේතුවෙන්.

සිර දඬුවමට අමතරව ඔහුට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 5 ක දඩයක් ද නියම කර තිබේ.

පෞද්ගලික වාසි ලබා ගැනීමේ අරමුණින් රජයේ මුදල් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාලදිවයින් හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යාමීන්ට චෝදනා එල්ල වී තිබිණ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.