මිනිසුන් නගරය පිරිසිදු කරද්දි තිරිසනුන් නගරය අපිරිසිදු කරන හැටි

යාපනය නගරය පිරිසිදුව තබා ගැනීමට ආරක්ෂක අංශ සහ ස්වේච්ඡා සංවිධාන දිනපතාම නගරය පිරිසිදු කිරීමට වෙහෙසෙද්දී යාපනයේ පෞද්ගලික රෝහලකින් ඉවතලන සියළුම දේ ඊයේ(3) සවස යාපනය නගරයේ තැනින් තැන දමා ගොස් තිබේ.

මේ පිළිබදව යාපනයේ ආරක්ෂක අංශ විසින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කොට ඇති අතර මීට මාස දෙකකට පමණ ඉහතදීද මේ ආකාරයටම රෝහලකින් ඉවත ලන ලද සියළුම අපද්‍රව්‍ය යාපනය නගරය පුරා දමා ගොස් තිබුණි.

යාපනයේ ස්වේච්ඡා සංවිධාන ආරක්ෂක අංශ වලින් ඉල්ලා ඇත්තේ මේ ක්‍රියාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්
සොයා වහාම ඔවුන්ට නීති මගින් කටයුතු කරණ ලෙසයි.

යාපනයේ පෞද්ගලික රෝහලකින් ඉවත දමන ලද අපද්‍රව්‍ය යාපනය නගරයේ එක් ස්ථානයක නොව ස්ථාන හතක දමා තිබියදී හමු වී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.