යාපනයේ පෞරාණික කෝවිලකට සුළඟින් හානිවෙයි

යාපනයේ පෞරාණික කෝවිලක් ඊයේ(3) සවස ඇති වූ සුලගක් හේතුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩී බිදී විනාශ වී ගොස් තිබේ.

මේ අන්දමට විනාශ වී ගොස් ඇත්තේ යාපනයේ කොණ්ඩාවිල් ආසිමඩ අරසඩි විනයාගර් කෝවිලයි. කෝවිලේ බාරකරු වන සින්නතම්බු නගුලේස්වරන් කුරුක්කල්වරයා කියා සිටියේ මද වැසි සමග හමා ගිය විශාල සුළගක් නිසා කෝවිලේ වහලය ගැලවී උළු බිමට පතිත වූ බවයි.

මේ අවස්ථාව වන විට කෝවිලේ සවස පූජාව සදහා පැමිණි බැතිමතුන් සීයක් පමණ සිට ඇතත් ඔවුන් කිසිවෙකුටත් අනතුරක් සිදුව නොමැත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.