නව ආණ්ඩුකාරවරු දෙදෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි

නැගෙනහිර සහ උතුරු මැද පළාත සඳහා පත්කෙරුණු නව ආණ්ඩුකාරවරු අද (04) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

ඒ අනුව උතුරු මැද පළාත සඳහා හිටපු අමාත්‍ය මහචාර්ය තිස්ස විතාරණ ද නැගෙනහිර පළාත සඳහා අනුරාධා යහම්පත් දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.