මනුස්සකම් පිරි නිහතමානී ක්‍රීඩකයා….

මෙහෙම සිතුවිල්ලක් හිතකට එන්න හදවත ඇතුලෙ පුදුමාකාර මණ්සූස්සකමක් තියෙන්නෙ ඕනෙ.

Posted by Serendib Cricket live Stream on Friday, 20 December 2019

ඉන්දීය සුපිරි කි‍්‍රකට් කී‍්‍රඩක විරාත් කෝලි, කොල්කටා නුවර පිහිටි ළමා නිවාසයක වෙසෙන දරුවන් වෙනුවෙන් සිදුකළ අපූරු කි‍්‍රයාවක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ බොහෝදෙනාගේ අවධානයට ලක්ව තිබෙනවා.

මෙහෙම සිතුවිල්ලක් හිතකට එන්න හදවත ඇතුලෙ පුදුමාකාර මණ්සූස්සකමක් තියෙන්නෙ ඕනෙ.

Posted by Serendib Cricket live Stream on Friday, 20 December 2019

උපුටාගැනීම – Facebook

Leave A Reply

Your email address will not be published.