අංගම්පොර පාඨමාලාව සාර්ථකව නිමකල පිරිසට සහතික පත් ප්‍රධානය කෙරේ

කිළිනොච්චිය ආරක්ෂක සේනාංක මුලස්ථානය මගින් දෙවන වරටත් සංවිධානය කල අංගම්පොර පාඨමාලාව සාර්ථකව නිමකල පිරිසට සහතික පත් පිරිනැමීම පසුගිය 5 දා සිදු කෙරුණි.

කිළිනොච්චිය ආරක්ෂක සේනාංක ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් එච් එම් ජේ කේ ගුණරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අවසන් වශයෙන් සාර්ථකව පාඨමාලාව නිමකල සිසුන් 24 දෙනෙකු සදහා සහතික පත් පිරිනැමීය.

යුධ හමුදා සෙබලුන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාව ඉවසීම සහ චිත්ත ධෛර්යය වැඩි දියුණු කිරිමේ අරමුණින් පවත්වනු ලබන අංගම්පොර පාඨමාලා මෙම අංගම්පොර පාඨමාලාව යුද හමුදාව විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලබයි.

සහතික පත් බෙදා දීමේ අවස්ථාවට 57 සහ 66 සේනාංකයන්හි සේනාංකාධිපතිවරුන්, හා කිළිනොච්චිය ආරක්ෂක සේනාංක මුලස්ථානයේ නිලධාරීන් විශාල පිරිසක්ද සහභාගී වූහ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.