ඉසුරු උදාන ආබාධයකට

ඉන්දියාව සමඟ පැවැත්වෙන තෙවන පන්දුවාර 20/20 තරගය සඳහා ඉසුරු උදාන සහභාගී නොවන බව වාර්තා වෙයි.

ඊයේ පැවති පුහුණුවීම් අතර වාරයේ දී ඔහු ආබාධයකට ලක්වීම ඊට හේතුවයි.

ඒ හේතුවෙන් හෙට පැවැත්වෙන තරගය සඳහා ඉසුරු උදානගේ සහභාගීත්වය අවිනිශ්චිත වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර තෙවන 20/20 තරගය හෙට පූනේහිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.