ළිඳක් කැපීමේදී මෝටාර් උණ්ඩයක් හමුවෙයි

යාපනයේ චාවාකච්චේරියේ පිහිටි දෙමළ ජාතික සන්ධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට ළිදක් කැපීමට ගිය අවස්ථාවේදි විශාල ප්‍රමාණයේ මෝටාර් උණ්ඩයක් අද (14) දහවල් හමු වී තිබේ.

චාවාකච්චේරී ප්‍රාදේශීය සභාවේ අනුග්‍රහයෙන් එම ස්ථානයේ පානීය ජලය ලබා ගැනීම සදහා බැකෝ යන්තරයක ආධාරයෙන් ලිදක් කපමින් සිටියදී එක් වරම මේ මෝටාර් උණ්ඩය හමු වී තිබේ.

ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු මේ බව චාවාකච්චේරී පොලීසියට දැණුම් දීමෙන් පසුව පොලීසිය එම ස්ථානනය ආරක්ෂා කොට සාමාන්‍ය වැසියන්ට තහනම් කලාපයක් බවට පත් කොට තිබේ.

පොලීසිය කල දැනුම් දීමකට අනුව යුද හමුදාවද එම ස්ථානයට පැමිණ ඇති අතර තවත් මෝටාර් උණ්ඩ හෝ වෙනත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය එම ස්ථානයේ තවත් ඇද්දැයි සෙවීමට පරීක්ෂණ ආරම්භ කොට තිබේ.

චාවාකච්චේරී පොලීසිය මේ පිළිබදව පරීක්ෂණ පවත්වා ගෙන යයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.