මුලතිව් පාලම අසල ඇලක තිබී පුද්ගල නාශක බිම්බෝම්බ 9ක් සොයා ගනී

මුලතිව් වට්ටුවාකල් පාලම අසල ඇලක තිබී පුද්ගල නාශක බිම්බෝම්බ 9ක් පොලීසිය විසින් සොයා ගෙන තිබේ.

වට්ටුවාකල් පළාතේ වැසියෙකු මේ බෝම්බ පාර්සලය දැක ඒ පිළිබදව පොලීසියට දැණුම් දීමෙන් පසුව පොලීසිය පැමිණ බෝම්බ පාර්සලය ඉවත් කරගෙන තිබේ.

මුලතිව් පොලීසිය පැවසුවේ මේ  බිම්බෝම්බ  බොහෝ දුරට කොටි සාමාජිකයින් විසින් භාවිත කරණ ලද බිම්බෝම්බ විය හැකි  බවය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ නියෝගයක් ලබා ගෙන එම  පුද්ගල නාශක බිම්බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය කිරීමට පියවර ගන්නා බවද පොලීසිය පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.