වවුනියාවේ නිවෙසක මල් ගස් අතර සිටුවා තිබූ ගංජා ගසක් සොයා ගැනේ

වවුනියාවේ පූවරසන්කුලම ප්‍රදේශයේ නිවසක මල් ගස් අතර සිටුවා තිබූ අඩි හතරහාමරක් පමණ උස ගංජා ගසක් පොලීසිය විසින් ඊයේ (14) සොයාගෙන තිබේ.

පොලීසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත  නිලධාරීන් පිරිසක් ගොස් එම  වත්ත පරීක්ෂා කල අවස්ථාවේදී ගංජා ගස සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් නිවසේ අයිතිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන අති අතර ඔහුව වවුනියාව අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.