නීති විරෝධී ලෙස මසුන් මරමින් සිටි විදේශීය යුවලක් නාවික හමුදා භාරයට

ස්පියර් ගන් (Spear Gun) භාවිතා කරමින් නීති විරෝධී ලෙස මසුන් මරමින් සිටි විදේශීය යුවලක් පසුගිය 24දා රූමස්සල ප්‍රදේශයේදී නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇත.

මෙම විදේශීය යුවල සතුව තිබූ ස්පියර් ගන් (Spear Gun) එකක් (01) , පා වරල් (fins) ජෝඩු එකක් (01) නාවික හමුදාව විසින් තම භාරයට ගෙන ඇත.

විදේශීය යුවල යුක්රේන ජාතිකයින් වන අතර නාවික හමුදා භාරයට ගත් භාණ්ඩ ඉදිරි විමර්ශණ කටයුතු සඳහා හබරාදූව පොලීසිය වෙත භාර දී තිබේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.