කළු ගඟේ වතුර බොන්න එපා – කළුතර හා අවට ජනතාවට ජල සම්පාදනයෙන් දැනුම්දීමක්

කළුගඟේ ජලයට මුහුදු ජලය මිශ්‍ර වී ඇති බැවින් එහි ජලය පානය කිරිමෙන් වැලකි සිටින ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ඉල්ලීමක් කරයි.

මේ හේතුවෙන් කළුතර හා අවට ප්‍රදේශවල ජනතාවට බවුසර මගින් ලබාදෙන ජලය පානය සඳහා භාවිතා කරන ලෙසත් එම මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.

වාද්දුව, කළුතර, බේරුවල, පයාගල, අළුත්ගම, බෝම්බුවල, පිලමිනාවත්ත සහ බෙන්තර යන ප්‍රදේශවලට මෙලෙස බවුසර මගින් ජලය ලබාදෙනු ලබයි.

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් කළුගඟේ ජලයට ලවණ මුසුවීම හේතුවෙන් ජලය පානය කිරීමට සුදුසු නොවන අතර අනෙකුත් සියලු කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බවත් එම තත්ත්වය පහව ගිය පසු ඒ බව දැනුම් දෙන බවත් ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.