ඉන්දියාවේ 03වන මරණයත් වාර්තා වෙයි

ලොවම බිලිගනිමින් සිටින කොරෝනා වෛරසය මේ වන විට ඉන්දියාවෙන් 03වන පුද්ගලයාත් බිලිගෙන තිබේ.

මොහු 64 හැවිරිදි මුම්බායි ප්‍රදේශයේ පදිංචි අයෙකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.