බන්ධනාගාර රැඳවියන් බැලීම සති 02කට නවතී

අද සිට සති දෙකක කාලයක් බන්ධනාගාර රැඳවියන් බැලීම සඳහා ඥාතීන් කිසිවෙකුටත් අවස්ථාව ලබා නොදීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

ඒ කොරෝනා වෛරසය පැතිරයාමේ අවදානම හේතුවෙනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.