එක්සත් රාජධානියේ සිට ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් කටුනායකට

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නොහැකිව එක්සත් රාජධානියේ රැදී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 148ක් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ යූ.එල්.- 504 දරන ගුවන් යානයෙන් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබේ.
මෙම ගුවන් ගමන ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අවසරය මත ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.
මෙම මගීන් සියලු දෙනා නීරෝධායන කටයුතු සදහා යොමු කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.