පුත්තලමට සහ මීගමුව කොච්චිකඩේ පොලිස් වසමට යළිත් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

පුත්තලම දිස්ති‍්‍රක්කයට සහ මීගමුව කොච්චිකඩේ පොලිස් වසමට අද පස්වරු 02 සිට යළිත් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවෙනවා.

ඊයේ පස්වරු 04.30 ට මෙම ප‍්‍රදේශ සඳහා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලැබූ අතර අද පෙරවරු 08 ට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවත් කෙරුණා. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.