යාපනයට මිනී පෙට්ටි විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙනා ව්‍යාපාරිකයෙකුට ජනතාවගේ දැඩි අප්‍රසාදය

කොරෝනා වෛරස් රෝගය නිසා උතුරේ ජනතාව දැඩි බියකින් පසු වෙද්දී අනුරාධපුරයේ සිට ව්‍යාපාරිකයෙකු යාපනයට මිනීපෙට්ටි විශාල ප්‍රමාණයක් ඊයේ (18) ප්‍රවාහනය කිරීමත් සමගම ජනතාවගේ දැඩි අප්‍රසාදය එම ව්‍යාපාරිකයා වෙත එල්ල වී තිබේ.

මිනී පෙට්ටි විශාල ප්‍රමාණයක් රැගෙන යාපනයට පැමිණි ලොරිය යාපනයේ කෝවිලක අසල නවතා තිබියදී  මහජනතාව මිනී පෙට්ටි ප්‍රවාහනය කල ව්‍යාපාරිකායට දොස් නගා ඇත්තේ ජනතාව බියට පත්ව සිටින අවස්ථාවක ඔවුන්ගේ බිය තවත් වැඩි නොකරණ ලෙස  ප්‍රකාශ කරමිනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.