ඔස්ට්‍රේලියාවේ විවාහ උත්සවයක් 5 දෙනෙකුට සහ අවමංගල්‍ය උත්සවයක් 10 දෙනෙකුට සීමා වෙයි

රටවල් රැසක ජීවිත බිලිගත් කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන්  රටවල් නව රෙගුලාසි හඳුන්වා දී තිබේ.

මේ වන විට ඔස්ට්‍රේලියාව ද නව රෙගුලාසි හඳුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව එරට විවාහ උත්සව පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකුටත්, අවමංගල්‍ය උත්සව පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකුටත් සීමා කර ඇත.

ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 8 කි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.