????????????????????????????????????

ඇඳිරි නීතිය කඩකළ පුද්ගලයින් 2797 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ඇඳිරි නීතිය කඩකළ පුද්ගලයින් 2797 දෙනෙකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අද (25) උදෑසන 06.00යේ සිට දහවල් 12.00ක්වා ගත වූ පැය 6ක කාලය තුළ පමණක් පුද්ගලයින් 115 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙනඇති  අතර    රථවාහන 23ක් ද පොලිස් භාරයට ගෙන තිබේ.

පසුගිය 20 වනදින සිට අද දක්වා රථවාහන 729ක් පොලිස් භාරයට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාශය සදහන් කර ඇත්තේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.