නීති විරෝධි ලෙස හක් බෙල්ලන් ලඟ තබාගෙන සිටි සැකකරුවෙකු  අත් අඩංගුවට

මන්නාරම, කරිසල්පාඩු ප්‍රදේශයේදි ඊයේ (16)  නීති විරෝධි ලෙස හක් බෙල්ලන් ලඟ තබාගෙන සිටි සැකකරුවෙකු  අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

උතුරු මැද නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවික පිරිසක් මන්නාරම, සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය හා එක්ව තලෙයිමන්නාරම, කරිසල්පාඩු ප්‍රදේශයේදී  සිදු කරන ලද පරීක්‍ෂා කිරීම් වලදී ධීවර වාඩියක් තුල සඟවා තිබූ හක් බෙල්ලන් 460ක් පමණ සොයා ගන්නා ලදි.

එහිදී සැකකරුවෙක් (01) අත් අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කර ඇති අතර, ඔහු වයස අවුරුදු 40 ක් වන මන්නාරම‍, පේසාලේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට තහවුරු කරගන්නා ලදි.

නාවික හමුදා භාරයට ගන්නා ලද හක් බෙල්ලන් තොගය සහ සැකකරු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු මන්නාරම, සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.