විස්සයි විස්ස කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ අවසන් මහා තරගය අද

විස්සයි විස්ස කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ අවසන් මහා තරගය අද මෙල්බර්න් හිදි පැවැත්වෙයි. ඒ  ඉන්දීය කාන්තා කණ්ඩායම…