දේශපාලන රැස්වීම් වලින් තොරව වතු කම්කරුවන් මැයි දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි(photos)

මෙවර කම්කරු දිනය දේශපාලන රැස්විම් වලට නොගොස් ආගමික වතාවත්වල නිරත වෙමින් මැයි දිනය සැමරීමට වතු කම්කරුවන්  පියවර ගෙන…

කොටහේන කොච්චිකඩය දේවස්ථානය ඉදිරිපිට දී පැවති ආගමික වැඩසටහනට ජනපති එක්වෙයි

පාස්කු ඉරිදා සිදුවූ අවාසනාවන්ත සිදුවීමෙන් ජීවිත අහිමිවූවන් සිහිපත් කරමින් කොටහේන කොච්චිකඩය දේවස්ථානය ඉදිරිපිට දී…