මුලතිව් ප්‍රදේශයේ තිබී එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ ධජ දෙකක් හා  හා නිල ඇදුම් දෙකක්…

මුලතිව් මුල්ලිවයික්කාල් ප්‍රදේශයේ තිබී ඊයේ (16) එල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානයේ ධජ දෙකක් හා  හා නිල ඇදුම් දෙකක් හමු වී තිබේ.…

“සුළු ජාතින්ට වැඩ කරන ජනාධිපතිවරයෙකු මේ රටේ ජනාධිපති විය යුතුයි”…

සුළු ජාතින්ට වැඩ කරන ජනාධිපතිවරයෙකු මේ රටේ ජනාධිපති විය යුතු බව විශේෂ සංවර්ධන රාජ්‍යය අමාත්‍යය වි.රාධාක්‍රිෂ්ණන්…

බීමත් පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ගිය පොලිස් නිලධාරීන් හා තරුණයින් පිරිස අතර…

වවුනියාව යාපනය පාරේදී ඊයේ (14) රාත්‍රී බීමත් පුද්ගලයින් තුන් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට ගිය පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකට…