ලංගම බස් රියදුරෙකුට පෞද්ගලික බස් රියදුරු සහ කොන්දොස්තර පහර දීලා

වවුනියාව ලංගම ඩිපෝවේ රියදුරෙකුට පෞද්ගලික බසයක කොන්දොස්තරවරයා හා රියදුරා පහර දීම නිසා තුවාල ලබා ඊයේ(24) උදෑසන…