උතුරේ ආරක්ෂක මුරපොලවල් වලදී හිරිහැර අවම වන අන්දමට මහජනතාව පරීක්ෂා කරන්නැයි…

උතුරේ ආරක්ෂක මුරපොලවල් වලදී ජනතාව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේදී ජනතාවට සිදුවන හිරිහැර අවම වන අන්දමට පරීක්ෂා කිරීම් සිදු…

උතුරු පළාත් සභාවේ නිලධාරින්ගේ විදෙස් ගමන් වලට වැය කල මුදල කෝටි 3ත් ඉක්මවයි

උතුරු පළාත් සභාව විසින් වසර තුනක කාලයක් ඇතුළත නිලධාරීන්ගේ විදේශ ගමන් සදහා රුපියල් තුන්කෝටි හැටහය ලක්ෂ තිස්දාස්…

ටෙලෝ 50වෙනි සංවත්සරයට සහභාගී වු තරුණයින් දෙපිරිසක් අතර ගැටුමක්

ටෙලෝ සංවිධානයේ පණස් වෙනි සංවත්සරයට සහභාගී වූ තරුණයින් දෙපිරිසක් අතර ඊයේ(16) සවස ගැටුමක් ඇති වී තිබේ. එම ගැටුමෙන්…