යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි මාවෙයි සේනාධිරාජා…

යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉලංකෙයි තමිලරුසු කච්චි පක්ෂයේ නායක මාවෙයි සේනාධිරාජා…

කවුරුන් කෙසේ කුමක් ප්‍රකාශ කලත් යුද අපාරාධ සම්බන්ධයෙන් මින් ඉදිරියට ජාත්‍යන්තර…

දෙමළ ජාතික සන්ධානය පමණක් නොව කවුරුන් කෙසේ කුමක් ප්‍රකාශ කලද යුද අපාරාධ සම්බන්ධයෙන් මින් ඉදිරියට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ…

මන්නාරමේ හෙරෝයින් ලඟ තබාසිටි සැකකරුවෙකු මෙම මස 17දා දක්වා රිමාන්ඩ්

හෙරොයින් මිලි ග්‍රෑම් 170 ක් ළග තබා ගෙන සිටි මන්නාරම උප්පුකුලම ප්‍රදේශයේ සැකකරුවකු මේ මස 17 වෙනිදා දක්වා රිමාන්ඩ්…