ලාංකීය ඉංජානේරුවන් අතින් නිමවු පළමු චන්ද්‍රිකාව පෘථිවියෙන් නික්ම යයි

මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට ශ්‍රි ලාංකික ඉංජිනේරුවන් දෙදෙනෙකු විසින් නිර්මාණය කළ “රාවණ වන්” චන්ද්‍රිකාව රැගත් රොකට්ටුව…

වවුනියාවේ සූර්ය බල විදුලි බලාගාරයේ දෙවන අදියරය විවෘත වෙයි

වවුනියාවේ සූර්ය බල විදුලි බලාගාරයේ දෙවන අදියරය පසුගියදා විදුලිබල, බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක…