සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියා කරන ත්‍රෛසිකලයක් කිළිනොච්චියේ ශිෂ්‍යයෙකු නිර්මාණය කරයි…

පා පැදි හා යතුරු පැදි වල ඉවතලන කොටස් වල ආධාරයෙන් සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියා කරන ත්‍රෛසිකලයක් කිළිනොච්චියේ ශිෂ්‍යයෙකු…

රුසියාවෙන් “ඇවන්ගාඩ් හයිපර්සොනික” මිසයිල පද්ධතියක්

රුසියාව ”ඇවන්ගාඩ් හයිපර්සොනික” හෙවත් පෙරටුගාමී අධි ධ්වානික මිසයිල පද්ධතිය දියත් කල බව රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය…

ජාත්‍යන්තර රොබෝටික් තරඟාවලියෙන් දිනූ හැරී පෝටර්ගේ විස්මිත තොප්පිය නිපදවූ…

සුප්‍රකට ළමා චිත්‍රපට කතා මාලාවක් වන, හැරී පෝටර් පැළඳ සිටින විස්මිත තොප්පිය (Sorting Hat ) නිපදවූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර…