කෝටියකට අධික රත්රන් තොගයක් සමඟ ඉන්දීය ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට 

රුපියල් එක්කෝටි පනස් ලක්ෂයක් පමණ වටිනා රත්රන් තොගයක් නීති විරෝධී ලෙස  ඉන්දියාවේ චෙන්නායි වෙත රැගෙන යාමට තැත් කළ…