ලංකාව තුළ සිදුවූ අන්තවාදී හා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයන් හෙළා දකිනවා- ඉන්දීය මහ…

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං අද (17) මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පැමිණ දළදා සමිඳුන් වැඳ…

සීනිගම දෙවොල් මහා දේවාල පරිශ්‍රයේ අභිනව ධාතු මන්දිරය විවෘත කිරීම ජනාධිපති අතින්

ඓතිහාසික සීනිගම දෙවොල් මහා දේවාල පරිශ්‍රයේ අභිනව ධාතු මන්දිරය විවෘත කිරීම ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන…