කැලණි ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළට – ජනතාවට අවධානයෙන් පසුවන්නැයි උපදෙස්

පවතින අයහපත් කාලගුණයත් සමග කැලණි ගඟේ නාගලගම්වීදිය ජල මාපාංකයේ ජල මට්ටම ඉහළ යමින් පවතී. මේ හේතුවෙන් ආපදා කළමනාකරණ…

යුද සමයේදී අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින්ගේ ඥාතී සංගම් කීපයක් විරෝධතාවයක

යුද සමයේදී අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින්ගේ ඥාතී සංගම් කීපයක් ඊයේ (15) අතුරුදහන් වූවන් පිළිබදව තොරතුරු සොයා බලන යාපනය…