මාලු අලෙවිකරණ සුළු වෙළෙන්දන් උතුර ප්‍රාදේශීය සභාවට එරෙහිව විරෝධතාවයක

යාපනයේ වලිකාමම් උතුර ප්‍රාදේශීය සභාවට එරෙහිව පළාතේ මාලු අලෙවිකරණ සුළු වෙළෙන්දන් විසින් විරෝධතාවයක් ආරම්භ කොට තිබේ.…

හන්තාන සඳගිරි මහාසෑයෙහි අටවිසි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා තැන්පත් කිරීම කථානායක…

හන්තාන සඳගිරි මහාසෑයෙහි චෛත්‍ය ගර්භයෙහි අටවිසි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා තැන්පත් කිරීම සහ නෙළුම් මල් පූජාව කථානායක…