බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දු පිළිබඳ නඩුවේ විනිශ්චය සම්බන්ධයෙන් විදේශ සබඳතා…

මාධ්‍ය නිවේදනය බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දු පිළිබඳ නඩුවේ විනිශ්චය සම්බන්ධයෙන් විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශය…

කන්කසන්තුරේ මුහුදේ දිය නෑමට ගොස් සිටි අතුරුදන්ව සිටි තරුණයාගේ සිරුර හමුවෙයි

අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය මැද යාපනය කන්කසන්තුරේ මුහුදේ දිය නෑමට ගොස් සිටියදී අතුරුදහන් වූ තරුණයාගේ මළ සිරුර ඊයේ (7)…