ඉන්ධන මිල අඩු කෙරේ

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2කින්ද, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල්…