නිවසේ කාමරවල රැඳී සිටිමින් තමන්ගේ නිවසේදීම නිරෝධායන කටයුත්තට සහයෝගය දෙන්න –…

කොරෝනා රෝගය සීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන රටක සිට පැමිණියේ නම් විනයක් ඇතිව සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් සහිතව උපදෙස් අනුව…

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සියලු ගුවන් මඟීන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු නවතා දමයි

අද (18) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සියලු ගුවන් මඟීන් නැවැත්වීමට රජය තීරණය කළ බව කොරෝනා මර්ධන…

ඓතිහාසික ස්ථාන හා පුරාවිද්‍යා ස්ථාන වෙත සංචාරය කිරීමෙන් වළකින්න

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් රජය ලබා දී තිබෙන නිවාඩු කාලය තුළ ඓතිහාසික හා පුරාවිද්‍යා ස්ථාන වසා තබන අතර එම කාලය තුළ…