ඔස්ට්‍රේලියාවේ විවාහ උත්සවයක් 5 දෙනෙකුට සහ අවමංගල්‍ය උත්සවයක් 10 දෙනෙකුට සීමා වෙයි

රටවල් රැසක ජීවිත බිලිගත් කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන්  රටවල් නව රෙගුලාසි හඳුන්වා දී තිබේ. මේ වන විට ඔස්ට්‍රේලියාව ද නව…