පුරෝගාමී ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් දෙපළක් ඉන්දියාවේ පද්ම ශ්‍රී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

පුරෝගාමී ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් දෙපළක් වන දේශබන්ධු ආචාර්යවජිරා චිත්‍රසේන සහ නැසී ගිය මහාචාර්ය ඉන්ද්‍රා දසනායක…

ආබාධිත දරුවන් සඳහා වන පළමු ජාතික විශිෂ්ඨතා මධ්‍යස්ථානය ජනපති අතින් විවෘත වෙයි

ශ්‍රි ලංකාවේ  ආබාධිත දරුවන් සඳහා වන පළමු ජාතික විශිෂ්ඨතා මධ්‍යස්ථානය රාගමදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින්…

යුධ සමයේ අතුරුදහන් වුවන් මියගිය බව ජනපති පිළිගනී – මරණ සහතිකත් නිකුත් කිරිමට…

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය පැවති සමයේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් මරණයට පත්ව ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පිළිගෙන…