බම්බලපිටිය හින්දු විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන්

බම්බලපිටිය හින්දු විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද…

යාපනය පෙරියකුලම වැව යුද හමුදාපතිවරයාගේ අතින් ගොවි ජනතාවට (Photos)

යාපනයේ ගොවි සංවිධාන වල ඉල්ලීමකට අනුව යාපනයේ යුද හමුදා භට පිරිස් විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යාපනය…